Examensarbeten inom SGFs ämnesområden 2017

Nedan finner du en lista över de examensarbeten som SGF har fått kännedom
att de genomförts vid de olika högskolorna inom SGFs ämnesområde.
Saknar du någon? Skicka information, gärna med länk till arbetet, till info@sgf.net

KTH
Följande examensarbeten presenterades under 2017
Alexander Vranckx Effect of heterogeneous densification due to vibroflotation on liquefaction resistance.
MSc thesis. Soil and Rock Mechanics, ISSN 1652-599X ; 17:01
Mikaela Zervens Samverkansgrundläggning – en sättningsuppföljning av två objekt i Uppsala.
Examensarbete Jord- och bergmekanik, ISSN 1652-599X
Bieke Peeters Two-dimensional analysis of the failure mechanisms of an embankment supported by rows of dry deep mixing columns.
MSc thesis. Soil and Rock Mechanics, ISSN 1652-599X
Erik Persson Empirical correlation between undrained shear strength and preconsolidation pressure in Swedish soft clays.
MSc thesis. Soil and Rock Mechanics, ISSN 1652-599X
Philip Sunesson Sannolikhetsbaserad dimensionering av sprutbetong – Fördelningar för tjocklek och böjdraghållfasthet.
ISSN 1652-599X, 17:03
Chiara Cannizzaro Sensitivity study of buckling instability for pile in soft soil.
MSc thesis. Soil and Rock Mechanics, ISSN 1652-599X

Luleå
Följande examensarbeten presenterades under 2017
Ibrahim Al-Zubaidi Numerisk simulering av sättningar och portryck för en provbank på sulfidjord
Carl Jonsson Deep stabilization with Cement Columns: A Laboratory Studie
Robin Holmström och
Dmytroal Yakubov
 Evaluation of future trial embankments: A study of measurement methods to apply on Lampen test embankments, Kalix, Sweden
Anton Laitila och
Joakim Pehrson
 Odränerade direkta skjuvförsök på sulfidjord: Normalspänningsändring i samband med skjuvning
David Erikson Gravitationsfundament för vindkraftverk: Fallstudie Lyrestad vindkraftpark
Robin Larsson Släntstabilitetsanalys av 3D finita element modellering: En jämförelsestudie mellan 2D- och 3D-simuleringar
Filip Franzén och
Joakim Persson
 En laborativ studie om tjälpåverkan på kalkstabiliserad lera och cementstabiliserad sand
Björn Bonthron och
Christian Jonsson
 Geogrids in cold climate: Temperature controlled tensile tests & Half-scale installation tests at different temperatures
Jonas Majala Frequency analysis of accelerometer measurements on trains
Robin Dury Progressive landslide analysis: Applications of a Finite Difference Method by Dr. Stig Bernander Case Study of the North Spur at Muskrat Falls, Labrador, Canada
Jacob Eliasson Vegetation på dammar
Patrik Hagström Determination of dry density in tailings with a Dynamic Cone Penetrometer
Frida Granström Portrycksmätning med CPT-sondering: En fallstudie utförd på Västra Länken, Umeå  
Sofia Atthammar och Anna Spets Sättningar och portryck i sulfidjord: En jämförelse mellan uppmätta värden och simuleringar i Plaxis 2D

Lund
Följande examensarbeten presenterades under 2017
Louise Selméus och
Manuela Stierna Fernández
28 april
 The Geothermal Potential in Isla Campuzano, Nicaragua – Analysis of geochemistry in hot springs
Elinor Ljungren
31 maj
 Analys av betongdammar grundlagda på jord
Viktor Bengtsson
1 juni
 Packningsarbetets påverkan på en stabiliserad jord
Martin Karlsson Thodenius
2 juni
 Förutsättningar för energiutvinning ur avfall med geotermiska metoder
Viktor Broman och
Emil Svensson
2 juni
 TEM and ERT Investigations in Challapampa Aquifer, Bolivia
Karin Forsman
19 juni
 Visualisering av tidsberoende sättningar i två dimensioner
Natalia Estupinan Enriquez
19 juni
 Numerical simulation of fluid flow in a rock sample
Johan Lindström
19 juni
 Kalibrering av CPT för skånsk lemorän
Hedda Jönsson and Anna Wiberg 2017-09-01 Application of ERT and IP for localisation of chlorinated hydrocarbons at a former dry-cleaning facility – A study investigating the geology, man-made structures and contamination of PCE at Hagforstvätten
Olivia Støvring-Nielsen 2017-08-23 GeoScene3D för Infrastrukturprojekt – En programutvärdering
David Belfrage 2017-12-12 Measurement strategies for geoelectrical tomography 

Chalmers
Följande examensarbeten presenterades den 9 juni 2017
Anthony Okorie Chickebere Numerical Analysis of Load distribution in a floating pile as function of pile head load and background settlements with different methods
Tommy Pap Reliability of Perniö Test Embankment using RFEM
Hannes Hernvall Clay slopes and their stability: An evaluation of different models
Natalia Ortiz Lopez och
Justyna Wieczorek
 Design of Deep Excavation in Soft Clay ‐ Haga Station in Västlänken Railway Tunnel in Gothenburg
Naomi Licudi och
Stina Berg
 Evaluation of basal heave in the Marieholm tunnel project ‐ Comparison of two excavation methods
Följande examensarbeten presenterades den 7 juni 2017
Emma Bentström och
Hammad Khaled Saaded 
 The analysis of dynamic response of clay due to a single high speed train passage
Kim Plath och
Erik Lundblad 
 Crane foundations in soft soil ‐ An analysis of conservatism in bearing capacity
Erik Toller och
Caroline Björk Tocaj
 Pressure Caused by Restrained Heave
Lars Fagergren och
Baltzar Linde
 Modelling of Staged Excavations
Darko Asanovic och
Valdrin Qyra
 Numerical modelling of surcharge loading