Arbetsgrupper inom SGF

Ett stort arbete utförs i föreningens olika arbetsgrupper. Arbetsgrupperna initieras genom sektionerna.

Arbetsgrupperna arbetar inom ett väl avgränsat område (ämnesområde/fråga)De tar fram en arbetsbeskrivning för arbetsgruppen som beskriver:

 • Behov/motiv för/av en arbetsgrupp
 • Avgränsad frågeställning
 • Mål/syfte med arbetsgruppen
 • Hur man ska arbeta
 • Vilka som ska medverka
 • Tidplan
 • Sektion som man rapporterar till

Arbetsgrupperna arbetar bland annat med standardiseringsfrågor och utbildningsinsatser. Arbetsgrupperna har en bevakande funktion inom respektive område och:

 • svarar för informations- och utbildningsfrågor
 • initierar FoU-arbete
 • utför målinriktat arbete genom projekt i arbetsgrupper och/eller av enskilda gruppmedlemmar
 • svarar tillsammans med svenska representanter i ISSMGE kommittéer för internationellt och nordiskt samarbete inom verksamhetsområdet
Arbetsgrupperna i bokstavsordning med sammankallande:

Arbetsgruppen Bergkurser: Paul Evins

Arbetsgruppen Certifiering miljöteknik: Thomas Jansson

Arbetsgruppen Fortbildning: Emina Jusic

Arbetsgruppen Fält: Thomas Andrén

Arbetsgruppen Geoinformation och redovisning: Håkan Garin

Arbetsgruppen Grundläggningsdagen: Anna-Karin Jönsson

Arbetsgruppen Grundvattenmodellering: Martin Larsson

Arbetsgruppen Kurser förorenade områden: Ulrika Larson

Arbetsgruppen Laboratorie: Meraf Berhe

Arbetsgruppen Markvibration: Mehdi Bahrekazemi

Arbetsgruppen NGM 2024: Victoria Svahn

Arbetsgruppen Risk: Åsa Jönsson

Arbetsgruppen Standarder: Gunilla Franzén

Arbetsgruppen Stranderosion: Per Danielsson

Arbetsgruppen Utbildning Grundvatten: Lars O Eriksson

Arbetsgruppen AG Webbinarier Berg: Stefan Sandberg

Arbetsgruppen Åtgärdsportalen och Undersökningsportalen: Peter Harms-Ringdahl