Finns det några förkunskapskrav?

För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen, så finns det angett de förkunskaper som kursansvariga anser att du bör ha. Kursen med föreläsningar, uppgifter och diskussioner, utgår ifrån att samtliga deltagare har denna kunskap.

SGF kommer inte att kontrollera att du uppfyller kraven, utan de är till för att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen.

Samtliga kurser är även definierade i enlighet med kompetensmatrisen. Läs mer om kompetensmatrisen.
Nivåerna i kompetensmatrisen anger om kursen är en grundläggande kurs, fortsättnings kurs eller en avancerad kurs.

För vissa kurser finns det specifika krav, som kursdeltagarna måste uppfylla. Om det gäller för din kurs så framgår det tydligt av kursbeskrivningen.

Notera bland annat de krav som gäller för att du ska kunna bli certifierad miljöprovtagare.