Riskhantering i Göta Älvutredningen

Presentationer

Karin Lundström:Introduktion till Göta älvutredningen.pdf
Per-Evert Bengtsson & Stefan Falemo: Modell för riskanalys.pdf
Claes Alén: Vad påverkar sannolikheten?.pdf
Håkan Persson: Framtida klimat och dess inverkan på risk.pdf 
Torbjörn Olsson: Ras och skred – ett försäkringsbolags syn.pdf
Mats Öberg: GIS som verktyg för riskanalys.pdf

SGF Riskkommitté inbjuder till seminariet

Riskhantering i Göta Älvutredningen

Solna 20 maj 2013

Göta älvutredningen är Sveriges mest omfattande skredriskkartering någonsin. Uppdraget har inneburit såväl metodutveckling som omfattande fältundersökningar och resulterade i en samlad riskanalys med beräkningar av sannolikheten för skred och kartläggning och ekonomisk värdering av de konsekvenser som skred kan ge upphov till.

I seminariet kommer vi att:

o Presentera och diskutera metodiken för riskanalys

o Se närmre på vilka faktorer som påverkar skredsannolikheten och hur man kan minska osäkerheten i beräkningarna

o Visa hur förväntad klimatförändring förändrar förutsättningarna för skred och lära något om hydrologens osäkerheter

o Se risker för skred ur ett försäkringsbolags perspektiv

o Inspirera till ökad användning av GIS i stora geoteknikprojekt/riskanalyser för att hantera och tillgängliggöra stora mängder information

Program: Riskhantering i Göta älvutredningen.pdf

SGF Riskkommitté inbjuder till seminariet

Riskhantering i Göta Älvutredningen

23 maj 2012

Göta älvutredningen är Sveriges mest omfattande skredriskkartering någonsin. Uppdraget har inneburit såväl metodutveckling som omfattande fältundersökningar och resulterade i en samlad riskanalys med beräkningar av sannolikheten för skred och kartläggning och ekonomisk värdering av de konsekvenser som skred kan ge upphov till.

I seminariet kommer vi att:

o Presentera och diskutera metodiken för riskanalys

o Se närmre på vilka faktorer som påverkar skredsannolikheten och hur man kan minska osäkerheten i beräkningarna

o Visa hur förväntad klimatförändring förändrar förutsättningarna för skred och lära något om hydrologens osäkerheter

o Se risker för skred ur ett försäkringsbolags perspektiv

o Inspirera till ökad användning av GIS i stora geoteknikprojekt/riskanalyser för att hantera och tillgängliggöra stora mängder information

Presentationer

Presentation Claes Alén.pdf
Presentation Ingemar Larsson.pdf
Presentation Marius Tremblay.pdf
Presentation Mats Öberg.pdf
Presentation Per-Evert Bengtsson & Stefan Falemo.pdf