Arbetsgruppen för GD

Anna-Karin Jönsson

Tyréns Sverige AB
+46 (0)76 117 17 59

Anne Unverzagt Hercules

Hercules Grundläggning AB
+46 (0)70 276 41 04

Jasmina Toromanovic

Luleå tekniska universitet

Johannes Pettersson

Peab

Arbetsgruppen ansvarar för planering och genomförande av den årliga Grundläggningsdagen
– en mötesplats för forskare och praktiker från högskolor, konsultföretag, entreprenörer och beställare.

www.grundlaggningsdagen.se