Styrelse SGF Väst

Ordförande: Måns Ryttmäster
Norconsult

E-post: mans.ryttmaster@norconsult.com
Mobil: 079 142 89 92

Ledamot: Folke Arvidsson, WSP

Ledamot: Johanna Blomqvist, WSP

Ledamot: Tim Björkman, NCC

Ledamot: Åsa Fransson, Chalmers tekniska högskola

Ledamot: Christian Butrón, Trafikverket

Ledamot: Åsa Bergh, Hercules