Björn Möller

En uppskattad geotekniker och hedersmedlem inom SGF gick bort den 23 maj, 2021. Björn påbörjade 1971 sin utbildning till civilingenjörer inom Väg- och Vattenbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola och antogs efter avslutad utbildning som doktorand inom geoteknik. Han inriktade sitt arbete på begreppet ”falskt pålstopp” ett fenomen som erfarenhetsmässigt främst inträffar i siltjord. Genom sitt doktorandprojekt kom Björn i kontakt med Statens geotekniska institut där han också skulle börja arbeta. På SGI hade Björn ansvar för Fält- och mätteknikavdelningen. Björn var med om att utveckla olika mätsystem som varit en naturlig del i SGIs verksamhet ända sedan institutet bildades. Björn deltog aktivt i stora projekt som byggandet av Öresundsbron där omfattande försök gjordes i fält inte minst för broanslutningen till Sverige. Björn var också med i undersökningarna för Citytunneln under Malmö som var Sveriges första större projekt att bygga djupa konstruktioner och TBM-tunnlar i kalkberg. Björn utförde insatser avseende rörelsemätningar i konstruktioner och slänter, såväl horisontella som vertikala rörelser.

Björn var mycket ihärdig och lyckades ge mättekniken den plats som krävdes i konkurrens med många andra forskningsprojekt. Björn deltog i standardiseringsarbetena för geotekniska undersökningar och förde ut kunskap till branschen på ett mycket förtjänstfullt sätt. Under 1990-talet startade Björn den egna firman FMGeo tillsammans med Kjell Hidesjö vilken han drev fram till 2008. Inom SGFs arbete var Björn mycket aktiv med standardiseringsarbete och kursverksamheten. Björn var hedersmedlem i SGF.

Björn blev 74 år.