ISSMGE TC 102 – Ground property characteriziation from In-Situ Tests

Svensk representant: Gunnar Nilsson, NCC

Nytt från TC 102

Gruppens huvudsakliga aktivitet är att planera och arrangera konferenser såsom ISC (International conference on Site characterization samt CPT.

Under 2103 har planering pågått inför konferensen CPT14 (den 3:e i ordningen) som kommer att hållas i Las Vegas, Nevada den 12-14 maj 2014 ().

Konferensartiklar från den föregående konferensen (CPT10) finns att hämta här

Ett par Workshops har hållits under ICSMGE 2013 i Paris som behandlade allmänt insitu provning samt mer fokuserat på dilatometer och pressometer.

Planering pågår inför ISC-5 2016 i Brisbane, Australien.