Rune Lundström

En av våra engagerade och drivande hedersmedlemmar, Rune Lundström, gick bort den 11 maj, 2015. Han var under många år en drivande del av såväl SGF som branschen i stort och ända fram till sin bortgång engagerade han sig i geoteknikens framtid. Så sent som i februari i år, så lyfte han till mig som ordförande, fram vikten av kunskap och vikten av att vi som förening ser till att det finns kurser. En uppmaning som SGF försöker förvalta.

Runes meritlista var lång och svår att summera på några rader. Han grundade och var under många år ansvarig för den geotekniska verksamheten på Orrje & Scandiaconsult (numera Ramböll). Under sin karriär jobbade han både nationellt och internationellt med projekt av varierande karaktär, bl.a. projekten kan nämnas Arlanda och Lamco Liberia.
Rune var även adjungerad professor vid Luleås Tekniska Högskola.

Tillsammans med många andra av våra välkända profiler så var Rune med och startade Svenska geotekniska föreningen 1950. En förening där han under perioden 1964 – 1966 var ordförande.

Det vi alla, som fick förmånen att lära känna Rune, främst slogs av var hans engagemang och vilja att skapa en plattform för Geoteknikerna att verka och bidra i projekten. Det har skett förändringar, från att geoteknikerna i princip inte fanns med i projekten till att vi idag är en del av projektgruppen, men ändå så känns många av Runes käpphästar lika aktuella idag.

För visst instämmer vi i att ”Väl genomförd Geoteknik lönar sig” och att vi även idag kämpar för att just få göra tillräckligt med Geoteknik. Eller att för att vara geotekniker krävs kunskap/kompetens så att man inte slaviskt följer handböcker/koder.

Inom ramen för SGFs samarbetskommitté så tog Rune med flera fram skriften ”Hur man upphandlar/väljer geotekniska konsulttjänster” som gavs ut av Byggforskningsrådet 1993. Denna skrift och artikeln i Väg- och vattenbyggaren om orsaken till tvister i grundläggnings- och anläggningsbranschen är väl värda att läsa. Och kanske blir man lite skrämd över hur mycket som fortfarande är aktuellt och man ställer sig frågan – hur långt har vi kommit? Kan vi ta bättre nytta av det som redan har gjorts?

Vid uppmärksammandet av SJ Geotekniska Kommissions 100-års jubileum, vid GD 2014, överlämnade Rune en mycket uppskattad gåva till Föreningen. Ett original av SJs Geotekniska kommissions slutbetänkande, ett original som kommande ordföranden i föreningen får förvalta.

Rune blev 94 år.