Välkommen till Arbetsgruppen Bergkurser

Sammansättning:
Paul Evins (ordförande) (WSP)
Rob Swindell (Itasca)
Felix Makowsky (Sigma Civil)
Ann Bäckström (LKAB)
Christin Döse (AGN)
Mats Svensson (Tyréns)
LO Dahlström (Golder/WSP)
Susanne Grigull (SKB)
Claes Mellqvist (Trafikverket)

Mål
Målet är att ta fram ett kurspaket med fokus på bergfrågor, och angränsande/tillhörande ämnesområden, och med huvudsaklig inriktning mot ingenjörsgeologi. Kursen ska bidra till att höja och harmonisera kunskapsnivån inom ingenjörsgeologi och bergbyggande.

Arbetsområde
Arbetsgruppen ska ta fram kurs(er) för bergbranschen med huvudsaklig inriktning mot ingenjörsgeologi och dess tillämpning. Samordning kan även ske med andra sektioners arbeten avseende fortbildning.

Uppgifter
Ta fram kurs(er) för bergbranschen med huvudsaklig inriktning mot ingenjörsgeologi och dess tillämpning
Ha en nära dialog med sektionens styrelse för samsyn av arbetsgruppens innehåll
Fånga, tillsammans med sektionens styrelse, bergbranschens behov av kompetenshöjning
Samordning med SGFs AG Fortbildning
Bidra till SGFs nyhetsbrev med informations-material