Styrelse, lokalavdelningar och administration

Styrelsen

Styrelsen nås på info(a)sgf.net

ordförande

Fanny Deckner

GeoMind KB
Tel: 070-252 65 09
vice ordförande

Björn-Olof Gustafsson

wsp sverige ab

Tel: 070-7711581

kassör

Robabeh Hosseini

AECOM Nordic AB
Tel: 076 200 80 82
Lokalavdelningskontakt

Lovisa Hassellund

AFRY ab
Tel: 070-3076362
Sekreterare

Paula Nordberg

WSP Sverige AB
Tel: 070-5926787
Fortbildningsansvarig

Emina Jusic

WSP Sverige AB
Tel: 076-695 7880
Sektionsordförande Berg

Pia Hansson

Tyréns AB
Tel: 070-271 53 11
Sektionsordförande Jord

Christina Berglund

Norrköpings kommun
Tel: 070-3609720
Sektionsordförande Grundvatten

Sven Celander

Sweco Sverige AB
Tel: 070-823 09 62
Sektionsordförande Förorenade områden

Mårten Osanius

Atrax Energi och Miljö AB
Tel: 070-4612344
Suppleant Kassör

Fredrik Griwell

Trafikverket
Tel: 070-7245421
Suppleant Sekreterare

Maria Lundberg

Ramböll Sverige AB
Tel: 0730-593637
Suppleant sektion Jord

Leyla Nik

SGI
Tel: 070-5090012
Suppleant sektion Berg

Fanny Hartvig

Sweco Sverige AB
Tel: 070-9669156
Suppleant sektion Grundvatten

Anders Retzner

SGU
Tel: 076-8985840
Suppleant sektion Förorenade områden

Helena Fürst

WSP Sverige AB
Tel: 070-2310510
SGFs sekretariat (Adjungerad ledamot)

Ragna Hellberg

sgf
Tel: 070-813 77 73

Lokalavdelningar

Ordförande SGF syd


Jalmar Sternheden,
WSP SVERIGE AB

e-post: JALMAR.STERNHEDEN@WSP.COM

Ordförande SGF Väst

Måns Ryttmäster

Norconsult ab
tel: 079 142 89 92
mans.ryttmaster@norconsult.com
Ordförande SGF Öst

Amelie Nilsson

GeoMind
tel: 070-622 80 10
amelie.nilsson@geomind.se
Ordförande SGF Nord

Jasmina Toromanovic

Luleå tekniska universitet
jasmina.toromanovic@ltu.se

Administration

SGF sekretariat

Ragna Hellberg

Konferens- & kurskoordinator

Fanny Tran

TeL: 070-749 25 79
sgf.fanny(at)gmail.com
Kurskoordinator

Ulrika Larsson

Ekonomi
Svenska Geotekniska Föreningen
c/o Ernax Design AB
Sveaborgsvägen 16
439 73 FJÄRÅS

Fakturor skickas som pdf till
inbox.lev.1333138@arkivplats.se