SGF Väst

SGF Väst är en lokalförening till Sveriges Geotekniska Förening (SGF).

Lokalföreningen SGF Väst har till syfte att främja samhörigheten och utvecklingsarbetet inom geotekniken i form av olika föredrag och studiebesök med tillhörande diskussioner och samkväm.