Sven Hansbos Pris

Priset instiftades i samband med Sven Hansbos 90-årsdag. Motiveringen är att SGF vill uppmärksamma Svens förtjänstfulla insatser genom åren för såväl svensk geoteknik som Svenska Geotekniska föreningen. Genom sitt engagemang och intresse för att utveckla ämnesområdet inspirerar han geotekniker såväl nationellt som internationellt.

Beskrivning av priset:
– Årligt återkommande
– Delas ut under dagen på GD till en aktivt praktiserande geotekniker
– Ett rese-stipendium på 15 000 kr som används på bästa sätt av pristagaren
– Ett diplom

Hur utses pristagaren:
– Möjlighet för SGFs medlemmar att nominera personer under året
– SGFs prisnämnd utser sedan pristagare bland de nominerade.

Priset tilldelas en person som i Svens anda:
– Ifrågasätter och utvecklar teorierna och bidrar till att dessa utvecklas till praktiska tillämpningar.
– Bidrar till de praktiska lösningarnas tillgänglighet för geoteknikerna


Pristagare genom åren
2015     Per-Evert Bengtsson
2016     Håkan Eriksson
2017     Rainer Massarsch
2018     Magnus Ruin 
2019     Torbjörn Edstam
2020     Rasmus Müller
2021     Anders Kullingsjö
2022     Gary Axelsson
2023     Leif Jendeby
2024 Stefan Larsson