BGS/BGK Dokumentation från seminarier, workshops, branschdagar

Under åren har det genomförts ett stort antal seminarier, workshops, branschdagar, temadagar inom ramen för SGF.

Nedan hittar du länkar till dokumentation från de arrangemang som BGS / BGK genomfört


Seminarium Energibrunnar2017-10-25BGK 
 Påverkan av energibrunnar i Väg- och Spårvägsprojekt –PP-presentation
   Björn Kvist
 Energibrunnar i samhällets tjänst – – PP-presentation   Curt Wichmann
 Energibrunnar och undermarksbyggande går det att samordna?   
 Energibrunnar i Göteborgs Stad – PP-presentation  Victoria Svahn 
 Energibrunnar och tunneldrivning ur ett miljörättslig perspektiv – PP-presentation   Karin Hernvall
 En ändlig eller förnybar resurs Grundvatten i urban miljö –  – PP-presentation   Fredrik Mossmark
    
 Seminarium 2017-05-09 BGK 
 Stockholms berggrund har knakat i fogarna  A. Bäckström
Y. Chang
 Towards a rock mass characterisation map for Stockholm  S. Grigull
    
Geodatabaser   
Geodatabaser: Inledning2015-04-14BGS Wichman 
Geodatabaser: Hur ser den Geotekniska Sektorportalen ut2015-04-14BGSÖberg
Geodatabaser: Hur arbetar Exploateringskontoret2015-04-14    BGS Tornberg
Geodatabaser: Trafikverkets databas med geotekniska borrhål2015-04-14BGSMoritz
Geodatabaser: Behovet och fördelar med en gemensam databas 2015-04-14BGSColliander
Geodatabaser: En konsults syn på geodatabaser 2015-04-14BGSLindberg