SGF Metodblad – Enkla sonderingsmetoder

Beskrivningsblad upprättas av SGF fältkommitté över enklare sonderingsmetoder. Ett av syftena är att man vid upphandling av enkla undersökningsmetoder skall kunna hänvisa till metodbladen. För beskrivning av standardmetoder hänvisas till normer och SGF metodbeskrivningar.

Tung Slagsondering SlbT (daterad 061001)
Mekanisk trycksondering TrM (daterad 090127)