Hedersmedlemmar

SGFs styrelse kan utse hedersmedlem. Hedersmedlem är en enskild medlem med mer än 20 års oavbrutet medlemskap
och som gjort förtjänstfulla insatser inom föreningen.

Följande medlemmar är hedersmedlemmar i SGF

Bengt Broms
Ulf Bergdahl
Eskil Sellgren
Rainer Massarsch
Bo Berggren
Ole Paus
Bengt Fellenius
Anders Eriksson
Lars Persson
Lars Olsson
Daniel Morfeldt
Gunilla Franzén
Anneli Liljemark
Thomas Andrén
Håkan Garin