SGF en del av ISSMGE

ISSMGE (internationella SGF), består av 87 nationella geotekniska föreningar. Det finns en president samt 6 vice-presidenter (en för varje världsdel). Den beslutande församlingen med representation från de nationella föreningarna träffas vartannat år.

Ser man till medlemsantalet så är SGF den 6:e största föreningen inom ISSMGE

Report #2 from the ISSMGE European Vice-President (2022-08-24)

ISSMGEs tekniska kommittéer – läs mer om det arbete som sker här ->

ISSMGE Journal Case Histories
En tidning som presenterar intressanta case histories från olika delar av världen, med syfte att sprida erfarenheterna.

ISSMGE Webinars
På ISSMGEs hemsida finns flera intressanta inspelade webinars. Exempel; geophysical tests for site characterization, pile driving analyzes

ISSMGE GeoWorld – vårt nätverk
Här kan du ansluta dig till de 3000 geotekniker som finns med i nätverket. Anslut dig i dag, knyt kontakt med kollegor, företag runt om i världen.

ISSMGE – Vad är geoteknik?
För att kunna marknadsföra vår kompetens, behövs bra informationsmaterial. ISSMGE har tagit fram en film och websidan. Något du kan ha nytta av?

ISSMGE Lexicon
Kommer du ihåg den inbundna röda boken, där du kunde hitta översättningen av relevanta
geotekniska termer på engelska-franska-tyska-ryska-svenska osv. Nu hittar du denna bok på ISSMGEs hemsida. Arbete pågår med att komplettera med ytterligare språk.