Geoteknisk riskhantering – vad kommer att krävas av dig?

SGF Riskkommitté inbjuder till seminariet

Geoteknisk riskhantering – vad kommer att krävas av dig?

Stockholm 26 november 2013

Nu finns det en ny rapport från kommittén:

Riskhantering i geoprojekt – Kvalitetskrav

Vi gör alltid en uppskattning av geotekniska faror i ett projekt hur stort eller litet det må vara,
det är en del av ingenjörsarbetet. Men idag görs detta arbete ofta ad hoc och den kallas inte
ens alltid riskhantering.

Riskhantering är ingen fristående verksamhet som bedrivs för sin egen skull. Den är ett verktyg
och inte ett mål i sig. Riskhantering ger nytta, men för att få maximalt utbyte måste man arbeta
strukturerat och systematiskt.

I Rapporten ges riktlinjer för kvalitetskrav på riskhanteringen i vanliga geoprojekt som inte är så
stora och som inte nödvändigtvis har en särskild riskhanteringsgrupp

Riskhantering i geoprojekt upplevs nog av många som komplicerat och resurskrävande. I
SS-ISO 31000: Riskhantering – Principer och riktlinjer beskrivs hur man kan etablera en
riskhantering. Många upplever den dock som för omfattande för de vanliga geoprojekten.

I Rapporten diskuteras därför kvalitetskraven på riskhantering utifrån målet att visa på
riskhanteringsverktyg för den vanliga ingenjören i den vanliga verksamheten
och tyngdpunkten ligger på att ställa rätt krav för att få nytta av riskhanteringen. Med andra ord:
Se till att riskhantering används med förstånd och till rätt ändamål och på rätt sätt

Presentationerna från seminariet:

Åsa Jönsson: Introduktion
Lars Olsson: Geoteknisk riskhantering – vad är det och vad ingår? Vilken kvalitet har den?
Håkan Stille: Grundkraven vid geoteknisk riskhantering i projekt
Axel Hallin: Drar man nytta av riskhanteringen?
Lars Olsson: Riskhanteringsklass och dess bestämning
Axel Hallin: Hur borde risker hanteras i förfrågningsunderlaget?
Håkan Stille: Hur ska riskhanteringen anpassas till olika skeden i byggprojektet och olika kontraktsformer?
Lars Olsson: Behöver vi verkligen en särskild riskhanteringsorganisation?
Axel Hallin: Riskbehandling, riskkommunikation och uppföljning
Lars Olsson: Diskussion