Metodisk Riskhantering

Metodisk Riskhantering

Nedan finner ni presentationerna från workshop:en ”Metodisk riskhantering” som genofördes 2010-01-18

Bo Berggren: Inledning – Metodisk riskhantering

Bo Berggren: Summering

Bo Lind: RIMAROCC – Risk Management for Roads in a Changing Climate

Håkan Stille: Riskanalys för georelaterade byggprojekt – Roll, mål, nytta och krav

Lars Olsson: Riskhantering – stegvis | Vi måste tala samma språk

Lars Olsson: Metodblad | Roll, Innehåll, Format

Lars Olsson: Vad gör andra? Gränsytor mot standarder

Staffan Hintze: Metodisk Riskhantering

Teresa Wigren: Riskhantering – Krav & Nytta