SGFs föreningsstämma 2024

Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Var: Stockholmsmässan, Älvsjö
När 2024-03-13 kl 18:30

Missa inte din möjlighet att påverka. Anmäl dig till föreningsstämman på https://grundlaggningsdagen.se/dagen-innan-gd

Motioner ska vara inskickade senast 31 januari. Skickas på info@sgf.net.

Underlag för föreningsstämman 2024 (fylls på eftersom de blir klara)

– Dagordning

– Verksamhetsberättelse 2023 med årsbokslut
– Årsbokslut 2023
– Revisionsberättelse
– Medlemsrevisorernas berättelse
– Valberedningens förslag 
– Verksamhetsplan 2024

– Budget 2024
– Arbetsordningar

– Styrelsens förslag valberedning