ISSMGE TC 212- Deep foundation

Svensk representant: Gary Axelsson, ELU


TC212 jobbar med 5 fokusområden
1. Påldimensionering
2. Samverkansgrund-läggning
3. Pålar utsatta för jordbävningslast
4. Energipålar
5. Produktionskontroll.

Gary medviekar i grupp 1,2 och 5.

Arbete i TC212 har huvudsakligen bestått i att ta fram internationell vägledning för:
Samverkansgrundläggning Klar
 Energipålar, ej slutförd
 Pålar i flytjord (liquefied soil), ej slutförd