SGFs huvudkurs för handläggare – var finns den?

SGFs huvudkurs för handläggare var ett koncept med flera delmoment som packats ihop till en kurs.
Den omfattade totalt 9 kursdagar, med olika fokus på dagarna.

Huvudkursen som paket finns inte längre, men flertalet av kurserna har vidareutvecklats och finns nu i kursutbudet. Skillnaden är att du själv väljer vilka kursdagar du vill gå samt i vilken ordning. Nedan har du en lista över kurser som i princip ingick i den gamla huvudkursen och några som vi rekommenderar som fortsättning.

Kurser som ingick i den gamla huvudkursen
(men som nu är vidareutvecklade)
Jordmekanik Geokonstruktion princip Geologisk historia och jordartskännedom Armerad jord och jordspikning Dimensionering KC Plattor/stödmur – principerna för dimensionering/verifiering Pålar AMA/TB/MUR – fallgropar Konsolideringsteori och laboratorieförsök Kurser som är lämpliga fortsättningskurser
Hydrogeologi för geotekniker Avancerad släntstabilitet Partialkoefficienten var kommer den ifrån Geotekniska osäkerheter och karaktäristiskt värde