SGFs bästa geotekniska examensarbete

SGF utdelar årligen ett stipendium för bästa geotekniska examensarbete.
Priset är ett stipendium vilket kan nyttjas för deltagande i en konferens, nationell som internationell, eller annan förkovring såsom studiebesök eller kursavgifter med tillhörande omkostnader.

Respektive högskola som ger civilingenjörsutbildning med inriktning på geoteknik med grundläggning respektive miljögeoteknik, har rätt att nominera ett bidrag.

En kort skriftlig motivering till nomineringen formulerad av handledaren ska bifogas det nominerade bidraget. De nominerade bidragen presenteras muntligen i samband med SGF:s årsmöte och priset delas ut vid GD.

Bästa examensarbete utses av en grupp bestående av representanter från SGF:s lokal-avdelningar och SGF:s styrelse. Minst 3 personer och udda antal.

Stipendiet tilldelas det nominerade examensarbete som sammantaget är bäst avseende på
– Relevans för SGF:s ändamål/syfte
– Tekniskt innehåll
– Språklig utformning
– Presentationsteknik

De senaste åren har följande personer erhållit priset:

 • 2013 Simon Dawd, Rasmus Trygg – Chalmers Tekniska Högskola
 • 2014 Anton Karlsson, Stefan Jarl Wellershaus – Lunds tekniska högskola
 • 2015 Victor Myrström – Lunds tekniska högskola
 • 2016 Andreas Flyckt, Robin Rohwer Bokvist – Chalmers Tekniska Högskola
 • 2017 Tommy Pap – Chalmers Tekniska Högskola
 • 2018 Viktor Wiklund, Luleå Tekniska Universitet
 • 2019 Matilda Harlén och Gabriella Poplasen, Chalmers Tekniska Högskola
 • 2020 Adam Sjödin, Luleå Tekniska Universitet
 • 2021 Folke Arvidsson, Chalmers Tekniska Högskola
 • 2022 Anne Holtmeier, Luleå Tekniska Universitet
 • 2023 Naima Ozims och Staffan Risberg, Kungliga Tekniska Högskolan