Risk Geotekniska osäkerheter

SGF Riskkommitté inbjuder till seminariet

Geotekniska osäkerheter
7 april 2011
Definition enligt svenska standarden: Riskhantering – Principer och riktlinjer (ISO 31000:2009): risk = osäkerhetens effekt på mål.

Inom geotekniken är vi vana vid att beakta osäkerheter, ofta kanske inte så explicit. Med seminariet ”Geotekniska osäkerheter och deras hantering” vill vi visa på hur man kan hantera geoosäkerheterna på ett sätt som anknyter till modern riskhantering och även följer den svenska standarden. På seminariet ska vi 

    • visa på olika typer av osäkerheter inom geotekniken 

    • på ett lättfattligt sätt visa hur man kan arbeta med statistiska metoder för att beskriva 
      osäkerheter och även hur de påverkas av fler prov 

    • visa hur man kan ta in osäkerheterna i geotekniska beräkningar 

    • diskutera hur man hanterar andra typer av osäkerheter än de geotekniska som kan påverka en 
      geo-konstruktion

Nedan finner ni presentationerna från seminariet:

Bo Berggren: Välkommen – Program.pdf
Bo Berggren: Återblick.pdf
Håkan Stille: Geotekniska osäkerheter-Typer och uppkomst.pdf
Lars Olsson: Hur måttsätta osäkerheter.pdf
Lars Olsson: Fler prov – hur förändras osäkerheten.pdf
Lars Olsson/Håkan Stille: Probabilistisk dimensionering – att ta in osäkerheter i geotekniska beräkningar.pdf
Bo Berggren: Osäkerheter med annan källa – human errors.pdf
Lars Olsson/Håkan Stille: Tillämpningsexempel – plattgrundläggning.pdf
Urban Norstedt: Hantering av osäkerheter i dammsäkerhetsarbete.pdf
Avslutning: Tre frågor.pdf