Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


Handboken ”Marksanering – om hälsa och arbete vid förorenade områden”, ges numera ut i SGF:s regi och finns här att ladda ner Marksanering Om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Handboken gavs tidigare ut i regi av Arbetsmiljöverket men har nu lyfts över till SGF. SGF erbjuder sedan 2017 även en webbaserad utbildning i arbetsmiljö som är baserad på handboken SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden.