Standarder och föreskrifter

Det finns en mängd olika standarder, föreskrifter, vägledningar och rapporter som med jämna/ojämna intervall uppdateras. Det är inte alltid lätt att ha överblick över alla dokumenten och dess status. För att underlätta så beslöt Knutpunkt GEOSTANDARDER att gemensamt ta fram en hemsida, med huvudsyfte att samla alla information på ett ställe.

Här hittar du t.ex. alla dokument du behöver om du ska dimensionera en förstärkning, en pålning, göra en fältundersökning osv. Knutpunktens ambition är att sidan ska vara uppdaterad, men vi uppskattar om du upplyser oss om du saknar information eller om det finns felaktiga dokument.

Du hittar Knutpunktens hemsida på följande länk.

Knutpunkt GEOSTANDARDER är en mötesplats för organisationer, myndigheter, företag och enskilda personer med intresse för geoteknik och grundläggning.

Målsättningen är ett branschgemensamt arbeta med standarder och utbildning, för att nå målet med en högre kvalitet.

Knutpunkten är ingen organisation, utan en mötesplats där varje aktörer bidrar utifrån sina egna möjligheter och intresse. Det befintliga forumet SIS TK 183 används för att inte enbart diskutera framtagande av standarder, utan i lika hög grad implementering, kvalitet, teknikutveckling och andra gemensamma frågor.

Knutpunkt Geostandarder behandlar hela kedjan från initiering av standarder, framtagande av standarder på europeisk nivå, remisser, implementering av nya standarder, framtagande av vägledningar till utbildning.

Knutpunkt Geostandarder är det forum där branschen träffas och gemensamt arbetar med att driva frågor runt standardisering och implementering. Tanken är att det är i Knutpunkten som initiering av såväl kurser, revidering av dokument samt framtagande av nya dokument ska ske. Uppdraget att genomföra projekten ges sedan till den organisation/företag som är mest lämpad beroende på frågan. I flera fall kommer det att vara SGF, men berör det berg blir det sannolikt BeFo och entreprenörfrågor hamnar troligen hos SAFE (Swedish Association for Foundation Engineering).

Knutpunktens nyckelord är: -påverkan, teknikutveckling, kompetenshöjning, kvalitet och ekonomi.

I dag finns Trafikverket, SGI, SAFE, Pålkommissionen, SGF samt flera både stora och små företag med i Knutpunkten.