Priser och stipendier

Inom SGF finns följande priser och stipendier som delas ut

  • SGFs pris
  • Sven Hansbos
  • Rolf Brinks pris
  • Bästa geotekniska examensarbete
  • Europeiska Resestipendiet