Arbetsgruppen Risk

Geotekniker och miljögeotekniker, här nedan benämnda geotekniker, arbetar i en verksamhet som innebär stora faror för samhället. Dit hör jordskred, dammbrott och allvarliga föroreningar. Samtidigt måste geoteknikern i sitt arbete hantera stora osäkerheter om materials egenskaper och utbredning och osäkerheter i beräkningsmodeller.

Sammantaget kan alltså konstateras att geoteknikern hanterar risker, stora risker.
För att stödja geoteknikern behövs lämpliga redskap för formell riskhantering. Redskapen ska vara förstådda och accepterade.

Samhället har blivit alltmer riskmedvetet och riskbaserade metoder används inom många områden. Metoderna har nått en sådan mognadsgrad att de kan tillämpas praktiskt. Det återstår inom geotekniken information om och utbildning i dessa verktyg, samt utveckling och anpassning till våra förhållanden.
Bland verktygen finns också metoder för beslutsanalys, värdefulla för geoteknikern när det gäller att presentera ett beslutsunderlag.

Verksamhetsområdet för SGF:s arbetsgrupp Risk är:
Riskhantering inklusive riskanalys, riskbaserad beslutsanalys och åtgärdsanalys
Geostatistisk och annan sannolikhetsbaserad beskrivning av geoförhållanden
Sannolikhetsbaserad design
Kvantifiering av osäkerheter i bedömning om konstruktioners beteende och tillämpning av observationssystem för att minska dessa osäkerheter
Urval av lämpliga metoder för geoteknisk riskhantering hos geotekniker, byggnadsstatiker, byggherrar, entreprenörer och beslutsfattare

Inom dessa områden skall arbetsgruppen arbeta med:
Information
Utbildning
Initiering av forskning och utveckling

Arbetsgrupp Risks medlemmar

Ordförande Åsa Jönsson
SGI
Stockholm
asa.jonsson@sgi.se

Teknisk sekreterare Lars Olsson
Geostatistik AB
Uttran lars.olsson@geostatistik.se

Ledamot Staffan Hintze
Trafikverket
Stockholm staffan.hintze@trafikverket.se

Ledamot
Johan Spross
KTH
Stockholm
johan.spross@byv.kth.se

Ledamot
Urban Norstedt
U.NORSTEDT MTF AB
Stockholm
urban.norstedt@mtf.se

Ledamot Håkan Stille
Geokonsult Stille AB
Stockholm hakan.stille@stillegeo.se

Ledamot Axel Hallin
Sweco
Linköping axel.hallin@sweco.se
axel.hallin@gmail.com

Ledamot Jonas Sundell
Trafikverket
Göteborg jonas.sundell@trafikverket.se

Ledamot Catrin Edelbro
Itasca/KTH
Luleå catrin@itasca.se

Ledamot Olle Båtelsson
Trafikverket
Stockholm olle.batelsson@trafikverket.se

Ledamot
Mats Tidlund
Skanska Stora Projekt
Stockholm
mats.tidlund@skanska.se

Ledamot Anders Palmén
Veidekke Grundläggning AB
Stockholm
anders.palmen@veidekke.se

Ledamot
Johan Spross
KTH
Stockholm
johan.spross@byv.kth.se

Ledamot
Urban Norstedt
U.NORSTEDT MTF AB
Stockholm
urban.norstedt@mtf.se

Ledamot Håkan Stille
Geokonsult Stille AB
Stockholm hakan.stille@stillegeo.se

Ledamot Axel Hallin
Sweco
Linköping axel.hallin@sweco.se
axel.hallin@gmail.com

Ledamot Jonas Sundell
Trafikverket
Göteborg jonas.sundell@trafikverket.se

Ledamot Catrin Edelbro
Itasca/KTH
Luleå catrin@itasca.se

Ledamot Olle Båtelsson
Trafikverket
Stockholm olle.batelsson@trafikverket.se

Ledamot
Mats Tidlund
Skanska Stora Projekt
Stockholm
mats.tidlund@skanska.se

Ledamot Anders Palmén
Veidekke Grundläggning AB
Stockholm
anders.palmen@veidekke.se