Laboratoriearbetsgruppen

Målsättningen med Laboratoriearbetsgruppens arbete är att:

sammanställa och sprida kunskap inom ämnesområdet
utföra målinriktat arbete i projekt
initiera och påverka FoU-arbete inom verksamhetsområdet
aktivt delta i det standardiseringsarbete som pågår inom ämnesområdet, både nationellt och internationellt
bevaka ämnesområdet
genom långsiktigt arbete med kvalitetshöjande åtgärder i ”provkedjan” öka kunskapen hos involverade parter (beställare, myndigheter, utbildningsinstanser, konsulter, entreprenörer) om alla aspekter av laboratorieprovning och därmed kvaliteten i hela ”provkedjan”.
Medlemmar

Ordförande Meraf Berhe
Mitta AB
Tfn: 076-852 45 09
E-post: meraf.berhe@mitta.se

Ledamot Anders Dahlberg
Trafikverket, Investering
Gibraltargatan 7
201 23 MALMÖ
Tfn: 010-123 33 84
E-post: anders.dahlberg@trafikverket.se

Ledamot Per Carlsson
Loxia Geolab AB
Tfn: 072-402 39 13
E-post: per.carlsson@loxiagroup.se

Ledamot Rikard Kalén
SGI
Tfn: 013-201800
Epost: rikard.kalen@sgi.se