Välkommen till Sektion Berg

Sektionen arbetar med berg utifrån ett ingenjörsgeologiskt perspektiv.
Fokus ligger på frågor som berör infrastrukturprojekt och anläggningsprojekt.

Sektionstyrelse

Odförande Pia Hansson
Tyréns
Malmö
Tfn: +46 702 71 53 11
E-post: pia.hansson@tyrens.se

Vice ordf
Fanny Hartvig
Sweco Civil AB
Bergteknik Sthlm
Box 340 44
SE-100 26 Stockholm
Tfn +46 709 66 91 56
E-post : fanny.hartvig@sweco.se

Ledamot L-O Dahlström
Golder Associates AB
Tfn: +46 706 58 58 90
E-post: lars-olof_dahlstrom@golder.se

Ledamot Stefan Sandberg
AFRY
Bergteknik
Grafiska vägen 2
SE-401 51 Göteborg
Tfn: +46 722 29 88 84
E-post: stefan.sandberg@afry.com

Ledamot Gustav Cederholm
BESAB, Berg & Betong
Instrumentvägen 2
194 51 UPPLANDS VÄSBY
Tfn: 076-823 96 73
E-post: gustav.cederholm@besab.se