Kontakt

SGF:s Styrelse 2024 samt administratörer – Ett gott gäng som samlades i Stockholm för ett första fysiskt möte, ett par medlemmar i styrelsen fattades för dagen.

Välkommen till SGF!

På följande sidor hittar du information om hur du får kontakt med oss som är engagerade i SGF.

Har du direkta frågor till oss kan du skicka dem via kontaktformuläret.

Är du intresserad av att bli medlem? Följ länken till medlemsansökan.
Om du redan är medlem och vill ändra dina uppgifter här av dig till vårt sekretariat på info@sgf.net

Sekretariat och ekonomi
Har du allmänna frågor om SGF eller geoteknik? Hör av dig till sekretariatet
så hjälper vi dig att hitta rätt person att ställa dina frågor till.
Har du frågar som berör ekonomi och fakturor, kontakta vår kassör.

Ansvarig utgivare
Ansvarig utgivare för webbplatsen www.svenskageotekniskaforeningen.se är föreningens tf ordförande Fanny Deckner.

Arbetsgrupper och lokalavdelningar
Kontaktpersoner finns presenterade under respektive arbetsgrupp (f.d. kommitté),
sektion och lokalavdelnings undersida, men även under vår gemensamma kontaktlista.

Webmaster
För frågor rörande hemsidan, skicka e-post till Ragna eller Peter