Nordic Mirrorgroupe EuroCode 7

Det har under många år funnits en samverkan mellan de nordiska länderna när det gäller standardisering på Europanivå. Den har skett på basis av att vi i många fall har likartade förutsättningar och arbetsätt. Inför arbetet med att ta fram nästa generation av Eurokod så konstaterades dock att en mer strukturerad form på samverkan krävs. Därför har NMGEC7 etablerats.

Tanken med NMGEC7 är att:
– Ha EN nordisk röst har större möjlighet att påverka arbetet i EC7
– Varje land kommer inte att kunna vara representerad i respektive arbetsgrupp som nu etableras inför revideringen av EC7.
– Genom samverkan i NMGEC7 ska norden kunna ha en representant i varje grupp.
– Gemensamt formulera de viktigaste frågeställningarna som vi vill påverka/förändra i nästa version av EN 1997.
– Erfarenhetsutbyte

Läs mer om NMGEC7s arbete på www.knutpunktgeo.se