Välkommen till Arbetsgruppen Webbinarier Berg

Sammansättning:

Stefan Sandberg (ordförande)
Gustav Hallabro
Magnus von Feilitzen
Michael Headlam
Christin Döse

Mål
Målet är att bidra till harmonisering av kunskapsnivån inom ingenjörsgeologi och bergbyggande, respektive mellan branschens
parter. Arbetsformen kommer främst att vara i form av regelbundna arbetsmöten minst 6 ggr/år för arbetsgruppens ledamöter.
Dialog med medlemmar kommer att ske genom webbinarier, workshops, social media.

Arbetsområde
Arbetsgruppen ska ta upp aktuella och efterfrågade ämnen inom ingenjörsgeologi och dess tillämpning i form av webbinarier
och workshops.
Samordning ska ske med andra ämnesområdens webbinarier och med SGFs lokalavdelningar. Ordförande för gruppen sammankallar.

Uppgifter

Ta upp aktuella och efterfrågade ämnen inom ingenjörsgeologi och dess tillämpning i form av webbinarier och workshops
Medverkan i sektion Bergs verksamhet.
Nätverkande mellan SGFs medlemmar, med fokus inom sektion Berg
Samordning med ansvariga för SGFs övriga webbinarieserier
Bidra till SGFs nyhetsbrev med informationsmaterial

Ordförande Stefan Sandberg
AFRY Göteborg
Tfn: 072-229 88 84
E-post: stefan.sandberg@afry.com

Ledamot Gustav Hallabro

Ledamot Magnus von Feilitzen

Ledamot Michael Headlam

Ledamot Christin Döse