Risk: Beslut i osäkra situationer

SGF Riskkommitté inbjuder till seminariet

Beslut i osäkra situationer

17 oktober 2011

En central del i allt ingenjörsarbete är ju att fatta beslut, oftast med stora osäkerheter i de faktorer som styr beslutet. Detta gäller givetvis i riskhanteringen, där beslutet gäller frågan: Är risken acceptabel eller måste vi göra något åt den?
Det finns ett antal olika metoder för att ge beslutsstöd. Vilken man skall välja beror på hur problemet ser ut. Ibland gäller det att välja det alternativ där risken i pengar blir minst, i andra fall måste man titta på flera olika kriterier samtidigt.
I seminariet kommer vi att

    • visa exempel på hur man hanterat några olika beslutssituationer.

    • ge en kortfattad bakgrund till principerna bakom metoderna

    • ge en jämförelse mellan olika metoder

Vi kommer att visa både beslutsmetoder där man har ett enda kriterium (t.ex. kostnad) och sådana där man samtidigt måste beakta flera kriterier och ”jämföra äpplen och päron”
Presentationerna från seminariet:

Bo Berggren: Program.pdf
Bo Berggren: Återblick.pdf
Lars Olsson: Beslutsträdets grundprincip .pdf
Håkan Stille/Lars Olsson: Beslutsträd: komplettera grundundersökningen.pdf
Jenny Norrman: Obyggnad av rondell på gruvavfall/Komplettera markundersökningen/tillämpningsexempel.pdf
Lena Elvin/Lars Olsson: Beskriva konsekvenserna i ett gemensamt mått.pdf
Petra Brinkhoff: Multikriterieanalys MKA.pdf
Jenny Norrman/Lars Olsson: Vad kräver de olika MKA-metoderna.pdf

BFR-rapporten som nämndes i föredraget: Beslutsträd- komplettera grundundersökningen:
BFR R174_1980_Lönar sig.pdf