Välkommen till SGF sektion Jord

Sektionen jord arbetar med geoteknik med fokus på frågor relaterade till jord, vid tillämpning i hela byggprocessen, från idé till brukande.

Sektionsstyrelse Jord

Sektionsordförande
Christina Berglund
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Trädgårdsgatan 21
601 81 NORRKÖPING
Tel: 070-3609720
E-post: christina.berglund(at)norrkoping.se

Suppleant ordförande
Leyla Nik
SGI
E-post: leyla.nik(at)sgi.se

Ledamot
Christina Örtendahl
Techtior Consulting AB
E-post: cortendahl(a)gmail.com
Kontaktperson: ISSMGE/YMPG

Ledamot Almut Werner
ELU
E-post: almut.werner(at)elu.se
Kontaktperson: Fortbildning