Uppsägning av medlemskap

Medlemskap i SGF – begäran om avslut av medlemskap

Medlemskapet i SGF är löpande och förlängs årligen.

Om du av någon anledning inte längre vill vara medlem i SGF, så meddelar du detta till SGFs sekretariat via e-post (info@sgf.net).

Formellt upphör ditt medlemskap i samband med aktuellt räkenskapsårs utgång (enligt SGFs stadgar).

Senast i samband med SGFs ordinarie årsmöte i mars, så ska du ha inkommit med din begäran om att avsluta ditt medlemskap, om du inte ska debiteras medlemsavgift för innevarande år.