Arbetsgruppen för Fortbildning

AG Fortbildning samordnar genomförande och utveckling av SGFs fortbildningsverksamhet omfattande:
kurser, seminarier, webbkurser och webbinarier. Se vidare information på fortbildningssidorna.

Medlemmar

Ordförande: Emina Jusic, WSP, emina.jusic(a)wsp.com
Ledamot: Almut Werner, Sektion Jord, almut.werner(a)elu.se
Ledamot Pia Larch, Sektion Grundvatten, pia.larch(a)skanska.se
Ledamot: Ulrika Larson, Sektion Förorenade områden, ulrika.larson(a)empirikon.se
Ledamot Fanny Hartvig, Sektion Berg, fanny.hartvig(a)sweco.se
Ledamot: Lars Olsson, Medlemsrepresentant, lars.olsson(a)geostatistik.se

Adjungerad: Ulrika Larson, Kursadministratör, ulrika.larson(a)empirikon.se
Adjungerad Fanny Tran, Sekretariatet, fanny.tran(a)sgf.net