SGF Väst Dokumentation från seminarier, workshops, branschdagar

Nedan hittar du länkar till dokumentation av arrangemang som SGF väst genomfört

Geoteknik i planprocessen  2017-11-23SGF Väst
 Presentation
Midsommarföreläsning: ”Begrens Skade” 2017-06-15SGF Väst  Presentation
SGF väst – workshop ”Tunga maskiner på lös lera” 2016-12-07SGF Väst Presentation