Risk Dokumentation från seminarier, workshops, branschdagar

Under åren har det genomförts ett stort antal seminarier, workshops, branschdagar, temadagar inom ramen för SGF.

Nedan hittar du länkar till dokumentation av dessa arrangemang som behandlar ämnesområdet RISK.


Metodbeskrivning – Åsätta sannolikheter 2013-09-05 (BeFo)
Geoteknisk Riskhantering 2013-11-26
Valdemarsvik 2013-10-21
Riskhantering i Göta Älvutredningen 2013-05-20 och 2012-05-23
Beslut i osäkra situationer 2011-10-17
Geotekniska osäkerheter 2011-04-07
Riskidentifiering 2010-11-22
Metodisk riskhantering 2010-01-18