Arbetsgrupper förorenade områden

Inom sektionen finns tre arbetsgrupper:

  • Miljökurser
  • Certifiering miljögeoteknik
  • Åtgärds- och Undersökningsportalen

AG Miljökurser:
Arbetsgruppen arbetar med att säkerställa och utveckla de kurser som drivs av sektionen Förorenade områden. Ansvarig för arbetsgruppen är Ulrika Larson. Arbetsgruppen söker fler medlemmar så om du är intresserad så hör av dig till Ulrika Larson.

AG Certifierad miljöprovtagning:
Arbetsgruppen arbetar med att säkerställa och utveckla hur arbetet med certifierad provtagning utförs och hanteras. Arbetsgruppen driver bland annat projektet Certifierad provtagning i praktiken, ett projekt där konkreta tips och arbetssätt beskrivs gällande hur certifierad provtagning ska utföras. Ansvarig för arbetsgruppen är Thomas Jansson.

AG Åtgärds- och Undersökningsportalen:
Arbetsgruppen ansvarar för det löpande arbetet med Åtgärds- samt Undersökningsportalen. Arbetsgruppen driver projektet Undersökningsportalen samt projekt med uppdatering av Åtgärdsportalen. Ansvarig för arbetsgruppen är Peter Harms-Ringdahl.