Välkommen till SGFs arbetsgrupp för stranderosion

Målsättningen med arbetsgruppen är att öka kunskapen om stranderosion och erosion bland geotekniker samt sprida information om pågående utveckling och forskning”.

Just nu söker arbetsgruppen fler medlemmar. Är du intresserad av erosion och stranderosion och vill engagerad dig i SGF, kontakta arbetsgruppsordförande Per Danielsson eller ordförande för sektion jord Christina Berglund.

Per Danielsson
Statens geotekniska institut, SGI
Mobil: 0730-476 007
E-post: per.danielsson(a)swedgeo.se