SGF Metodblad – Jordförstärkning

SGF:s Jordförstärkningskommitté har tillsammans med ett stort antal experter på olika jordförstärkningsmetoder tagit fram metodblad vars syfte är att;

  • informera om olika jordförstärkningsmetoder och deras möjligheter
  • skapa ett verktyg för att jämföra olika jordförstärkningsmetoder.

Totalt har 15 stycken metodblad tagits fram och dom kan delas in i 4 huvudgrupper;

Stabilisering – metoder som bygger på att man förändrar egenskaperna hos jorden genom inblandning av någon form av stabiliseringsmedel. (KC-pelare, jetinjektering, masstabilisering, ytstabilisering)

Packning – metoder som bygger på att man förändrar egenskaperna hos jorden genom en omlagring antingen på ytan eller djupet. (ytpackning, resonanspackning, fallviktspackning, sprängning, vibrationspackning)

Armering – metoder som bygger på att man skapar en samverkan mellan armering och jord för att uppnå en förändring av egenskaperna. (armering över bankpålar och i underkant bank, armerade stödkonstruktioner och branta slänter, jordspikning)

Övriga – här finns övriga metoder som inte direkt kan klassificeras enligt någon av ovanstående. (vertikaldränering, stenpelare, frysning)

Ladda ner sammanfattande metodblad

Ladda ner de 15 metodbladen i ett paket

Notera dock att det är 10 år sedan metodbladen togs fram.
Tekniken har gått framåt och prisuppgifter ska tas med en viss reservation.