ISSMGES tekniska kommittéer

Det stora arbetet inom ISSMGE sker inom de ca 30 tekniska kommittéerna. Här möts geotekniker som arbetar med samma frågeställningar från hela världen. Mötena är ofta i samband med internationella konferenser. Syftet med kommittéerna är bl.a. att sprida kunskap och erfarenhet inom ISSMGE, samt ta fram vägledningar och rekommendationer. Några exempel på kommitténamn är; numeriska metoder, jordförstärkning, släntstabilitet, frost, geo-utbildning

Läs mer om kommittéernas arbete direkt på ISSMGES hemsida.

Från Sverige finns vi representerade i följande tekniska kommittéer.