Kurshistorik

SGFs kurser 2023

    
 24-25 januari Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
 14-15 mars Grundläggande statistik inom förorenade områden
 28-29 mars Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
 24-27 april Certifiering provtagare jord och grundvatten
 25-26 april Installation av Geohydrologisk mätutrustning
 9 maj Jordmekanik
 10 maj Sättningsberäkning i teori och praktik
 23-26 maj Miljötekniska markundersökningar
 13-14 september Planering och projektering
 19-20 september Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
 20-22 september Certifiering provtagare ytvatten och sediment
 25-28 september Miljötekniska markundersökningar
 Uppskjuten till 202427-28 september Stabilitetsanalys
 9-10 oktober Huvudkurs Fältgeoteknik del 1
 10-11 oktober Riskvärdering förorenade områden
 16-19 oktober Certifiering provtagare jord och grundvatten
 17 oktober Grundläggande hydrogeologi
 18 oktober Fördjupad hydrogeologi
 19 oktober Geologisk historia och jordartskännedom
 13-14 november Vingsondering
 14-15 november JB-sondering
 Uppskjuten till 202415 november Förorenade byggnader  
  Fältplanering för geotekniska handläggare
 20-21 november Riskbedömning förorenade områden
 30 november Grundläggande geoteknik

SGFs kurser 2022

    
 21-23 mars Huvudkurs Fältgeoteknik del 2
4-5 aprilCertifiering miljöprovtagare allmän kurs
5-6 aprilCertifiering miljöprovtagare allmän kurs
26-28 aprilCertifiering provtagare ytvatten och sediment
27-28 aprilJordmekanik (digital)
3-4 majPlanering och projektering av efterbehandlingsåtgärder
9-12 majCertifiering provtagare jord och grundvatten
16-17 majCPT 2 dagar
16-18 majCPT 3 dagar (för handläggare)
30-31 majSättningsberäkning i teori och praktik
30 maj – 2 juniMiljötekniska markundersökningar
14 septemberFörorenade byggnader
20-21 septemberCertifiering miljöprovtagare allmän kurs
21-22 septemberÅtgärdsmetoder för jord och grundvatten
26-29 septemberMiljötekniska markundersökningar
10-12 oktoberHuvudkurs Fältgeoteknik del 1
Höstveckan17-20 oktoberCertifiering provtagare jord och grundvatten
Höstveckan17 oktoberGrundläggande geoteknik
Höstveckan18 oktoberGeologisk historia och jordartskännedom
Höstveckan19 oktoberGrundläggande hydrogeologi
Höstveckan20 oktoberFördjupad hydrogeologi
 25-26 oktober Installation av Geohydrologisk mätutrustning
 14-15 november Riskbedömning förorenade områden 
 15-16 november Fältplanering för geotekniska handläggare 
 22-23 november Grundläggande statistik inom förorenade områden
 29-30 november Riskvärdering förorenade områden

SGFs kurser 2021

    
 21 april Jordmekanik – digital kurs**
 5-6 maj Förorenade byggnader – digital kurs**
 19-20, 26-27 maj Sättningsberäkning i teori och praktik – digital kurs**
 2 tillfällen i juni Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
 28-30 juni Certifiering provtagare, ytvatten och sediment
 6-9 september Certifiering provtagare, jord och grundvatten
 13-14 september JB-sondering
 21-22 september Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
 27-30 september Miljötekniska markundersökningar
 28 sep – 1 okt Miljötekniska markundersökningar
 11-13 oktober Huvudkurs Fältgeoteknik del 1
Höstveckan18-21 oktober Certifiering provtagare jord och grundvatten
Höstveckan18 oktober Grundläggande geoteknik – digital kurs**
Höstveckan19 oktober Grundläggande hydrogeologi – digital kurs**
 Höstveckaninställd Fördjupad hydrogeologi
 Höstveckaninställd Geologisk historia och jordartskännedom
  22-23 november Riskbedömning förorenade områden
 30 nov – 1 dec Grundläggande statistik inom förorenade områden 
    * Hybridkurs innebär att du kan delta på plats eller via Zoom. Förval krävs.
** Digital kurs ges endast via Zoom.

SGFs kurser 2020

    
 23-24 november Riskbedömning förorenade områden – digital kurs** 
 12-14 oktober Certifiering provtagare ytvatten och sediment 
 12-14 oktober Huvudkurs fältgeoteknik del 1
 Höstveckan7 oktober Fördjupad hydrogeologi – hybridkurs* 
 Höstveckan6 oktober Grundläggande hydrogeologi – hybridkurs* 
 Höstveckan5 oktober Geoteknik för alla – hybridkurs* 
 Höstveckan5-8 oktober Certifiering provtagare jord och grundvatten 
 28 sept – 1 okt Miljötekniska markundersökningar
 21-22 september Certifiering miljöprovtagare allmän kurs 
 6-7 februari Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder 
 4 februari Förorenade byggnader 
 27-30 januari Huvudkurs fältgeoteknik del 2 
 23-24 januari Certifiering miljöprovtagare allmän kurs 
    * Hybridkurs innebär att du kan delta på plats eller via Zoom. Förval krävs.
** Digital kurs ges endast via Zoom.

SGFs kurser 2019

    
 19-20 november Riskbedömning 
  11-13 november Huvudkurs Fältgeoteknik del 1 
Höstveckan 17 oktober Geologisk historia och jordartskännedom 
 Höstveckan  16 oktober Fördjupad hydrogeologi 
Höstveckan 15 oktober Grundläggande hydrogeologi 
 Höstveckan  14 oktober Geoteknik för alla
Höstveckan 14-17 oktober Certifiering provtagare, jord och grundvatten
  7-10 oktober Miljötekniska markundersökningar
 30 sep – 1 okt JB-sondering
  23-24 september Certifiering av provtagare allmän grundkurs
 20-22 maj Certifiering av provtagare, ytvatten och sediment 
  13-16 maj Certifiering provtagare, jord och grundvatten
  6-9 maj Miljötekniska markundersökningar
 6-8 maj CPT 1-3 dagar
6-7 majCPT 1-2 dagar 
  21-22 januari Certifiering av provtagare allmän grundkurs

SGFs kurser 2018

    
 27-28 november Miljöprovtagare – Allmän kurs provtagning certifiering
 20-21 november Riskbedömning av förorenade område
  18 oktober Stabilitetsberäkningar och laboratorieförsök 
Höstveckan 2018 17-18 oktober Projektering och planering av efterbehandling förorenad mark 
Höstveckan 2018  17 oktober Geologisk historia och jordartskännedom 
Höstveckan 2018  16 oktober Geokonstruktion – principerna för dimensionering/verifiering  
Höstveckan 2018  15-18 oktober Miljöprovtagare – Certifiering jord/grundvatten  
  15-17 oktober Huvudkurs fältgeoteknik del 1 
  2-3 oktober Kartläggning av markradon 
   2-3 oktober Miljöprovtagare – Allmän kurs provtagning certifiering 
  18-21 september Miljötekniska markundersökningar 
  10-11 september Kolvprovtagning 
Vårveckan 2018  14-17 maj Miljötekniska markundersökningar 
Vårveckan 2018   14-17 maj Huvudkurs fältgeoteknik del 2 
Vårveckan 2018  17 maj AMA/TB/MUR – fallgropar  
Vårveckan 2018  16 maj Jordmekanik
Vårveckan 2018  15 maj Fördjupad hydrogeologi  
Vårveckan 2018  14 maj Grundläggande hydrogeologi  
  29 maj – 1 juni Miljöprovtagare – Certifiering jord/grundvatten  
  17-18 april Miljöprovtagare – ytvatten/sediment  (2 dagars kurs – EJ certifieringskurs) 
   17-19 april Miljöprovtagare – Certifiering ytvatten/sediment (3 dagars kurs – Certifieringskurs: JA) 
   30-31 januari Miljöprovtagare – Allmän kurs provtagning certifiering 

SGFs kurser 2017

    
   29-30 november Konsolideringsteori och laboratorieförsök 
Höstveckan 2017  19 oktober Dimensionering KC 
Höstveckan 2017  18-19 oktober Planering och projektering av efterbehandlings åtgärder 
Höstveckan 2017  18-19 oktober Pålprojektering 
Höstveckan 2017  18 oktober Avancerad släntstabilitet 
Höstveckan 2017  17 oktober AMA/TB/MUR – fallgropar  
Höstveckan 2017  17 oktober Geologisk historia och jordartskännedom 
Höstveckan 2017  16-19 oktober Miljöprovtagare – certifiering jord/grundvatten 
Höstveckan 2017  16-17 oktober Riskbedömning förorenade områden  
Höstveckan 2017  16 oktober Byggnadsgeologi och bergstabilitet  
Höstveckan 2017  16 oktober Geokonstruktion – principerna för dimensionering/verifiering 
    4-5 oktober Miljöprovtagare – Allmän kurs provtagning certifiering
    12-14 september CPT
  31 augusti Grunder geoteknik i tidiga skeden (PBL) 
   29-30 augusti Kolvprovtagning
Vårveckan 201711 maj Geohydrologi för geotekniker
Vårveckan 201711 maj Var kommer partialkoefficienten ifrån? – Grundprinciper för sannoliksbaserad design
Vårveckan 201711 maj Regelverk som styr – fält/lab
Vårveckan 201710-11 maj Geofysik
Vårveckan 201710-11 maj Förorenade byggnader
Vårveckan 201710 maj Geotekniska osäkerheter och karakteristiskt värde
Vårveckan 201710 maj Jordartskännedom för fältingenjören
Vårveckan 201710 maj Armerad jord och jordspikning
Vårveckan 20179 maj Jordmekanik
Vårveckan 20179 maj AMA/TB/MUR – fallgropar
Vårveckan 20178-11 maj Miljöprovtagare – certifiering jord/grundvatten
Vårveckan 20178-9 maj JB-sondering
Vårveckan 20178 maj Avancerad släntstabilitet
Vårveckan 20178 maj Geokonstruktion – principerna för dimensionering/verifiering
  2-4 maj Huvudkurs fältgeoteknik del 1
 4-7 april Miljötekniska markundersökningar
 8-9 februari Miljöprovtagare – Allmän kurs provtagning certifiering
 26 januari Avancerad släntstabilitet