IEG tillämpningsdokument

Implementeringskommissionen för Europastandarder inom Geotekniken, var verksam under perioden 2005 till 2011. I samband med upplösningen av kommissionen överfördes förvaltningen av IEGs dokument till SGF.

För närvarande pågår en översyn av flertalet av tillämpningsdokumenten och succesivt kommer de reviderade dokumenten att göras tillgänliga. Nedan finner du de icke reviderade versionerna av respektive tillämpningsdokument.

Följande tillämpningsdokument har tagits fram:

IEG rapport2:2008Tillämpningsdokument – Grunder EN 1997 – reviderad version
IEG rapport4:2008Tillämpningsdokument – Dokumenthantering – reviderad version
IEG rapport6:2008Tillämpningsdokument – EN 1997-1 kapitel 10 och 11, Slänter och bankar
IEG rapport7:2008Tillämpningsdokument – EN 1997-1 kapitel 6, Plattgrundläggning
IEG rapport
8:2008
Tillämpningsdokument – En 1997-1 kapitel 7, Pålgrundläggning – reviderad version
IEG rapport2:2009Tillämpningsdokument – EN 1997-1 kapitel 8 stödkonstruktioner
IEG rapport2:2010Rapportering av geotekniska fältundersökningar (jord) – omfattning och fältprotokoll
IEG rapport4:2010Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar. Vägledning för tillämpning av Skredkommissionens rapporter 3:95 och 2:96
IEG rapport5:2010Tillämpningsdokument Bergtunnel och Bergrum
IEG rapport7:2010Tillämpningsdokument Ankare EN 1997-1 kapitel 8
IEG rapport9:2010Tillämpningsdokument observationsmetoden inom geotekniken
IEG rapport10:2010Tillämpningsdokument EN 1997-2, Marktekniska undersökningar i fält och laboratorie
IEG rapport11:2010Tillämpningsdokument Stödmur
IEG rapport12:2010Tillämpningsdokument SS-EN/ISO 14688-1 – Identifiering och beskrivning
IEG rapport13:2010Tillämpningsdokument SS-EN/ISO 14688-2 – Klassificering