SGF Nyhetsbrev


SGF:s nyhetsbrev ger dig som geotekniker, ingenjörsgeolog, hydrogeolog och miljögeotekniker ett axplock av nyheter som på ett eller annat sätt berör ditt arbete. I varje nyhetsbrev informerar vi om SGF:s kommande kurser/seminarier, nya SGF publikationer, och aktuellt inom föreningen. Detta kompletteras med nyheter från branschen (nationellt och internationellt), högskolor/universitet samt dagsaktuella frågor. Understruken text är länkad till hemsidor där du kan läsa mer. Frågor och bidrag till kommande Nyhetsbrev mailas till info@sgf.net. Inskickade bidrag kommer att beaktas, men SGF förbehåller sig rätten att gallra bland materialet samt formulera om text. Märk e-posten Nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut 3-4 gånger per år.Från och med 2024 går Nyhetsbreven ut i ny form och går att följa via länk.

NYHETSBREV 2 2024


NYHETSBREV 1 2024

NYHETSBREV 3 2023 

NYHETSBREV 2 2023 

NYHETSBREV 1 2023

NYHETSBREV 3 2022

NYHETSBREV 2 2022

NYHETSBREV 1 2022

NYHETSBREV 3 2021

NYHETSBREV 2 2021

NYHETSBREV 1 2021

NYHETSBREV 3 2020

NYHETSBREV 2 2020

NYHETSBREV 1 2020