Nordiska Geotekniska Föreningarna

Inom norden finns det en väl etablerad samverkan mellan de nordiska länderna.

Årligen träffas representanter från styrelserna för respektive nationell förening. Syftet med mötet är att informera, dela erfarenheter och vidareutveckla samverkan mellan länderna.

Områden där det sker en uttalad nordisk samverkan är:
– Standarder – NMGEC7
– Markvibrationer  – Markvibrationskommittéen
– Fältgeoteknik – Fältkommittéen

De områden där det nu diskuteras en utökad samverkan är:
– ISSMGE
– Utbildning/kurser

En stor sammanhållande faktor för de nordiska länderna är NGM som arrangeras var fjärde år.
Nästa NGM arrangeras på Finland, 2020.


Läs mer om vad våra nordiska kollegor gör på deras respektive hemsidor

NGF – Norge
DGF – Danmark 
SGY – Finland
IGS – Island