Korporativt medlemskap

Korporativt medlemskap i SGF

Korporativt medlemskap i SGF är en möjlighet för företag att aktivt stödja det arbete som SGF driver.

Korporativt medlemskap är inget kollektivt medlemskap utan respektive individ skall vara personligt medlem för att få ta del av de individuella förmånerna.

Samtliga Korporativa medlemmar syns på SGFs hemsida (rullande baner på första sidan), samt omnämns med namn i årsredovisningen.

Enligt SGFs stadgar gäller följande för invald kooperativ medlem:

§ 6 Medlemskap
Till korporativ medlem antas företag och annat organ, som arbetar inom geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik eller
närliggande verksamhet och har förvärvat gott allmänt anseende.

Önskar du ansöka om korporativt medlemskap för ert företag så ber vi dig kontakta föreningens kassör.