Välkommen till SGFs arbetsgrupp Geoinformation och redovisning

I april 2020 kom ett förslag till ny Arbetsgrupp in till föreningen. Styrelsen beslutade att etablera denna AG och till AG-ledare utse Davide Bonfante, Tyréns. Sedan start har arbetsgruppen etablerats och vuxit. Hösten 2022 överlämnades ordförandeskapet till Håkan Garin. 

Att visualisera rätt information i tidiga skeden kan ge ett värdefullt underlag i form av beräkning och geokonstruktioner, undersökningsprogram, jordlagersmodeller, bergnivå, mm. Alla projekt baseras på ritningar, 3D/BIM modeller, beskrivningar och kartor. Geoinformation och redovisning är värdefullt stöd till geotekniker under projekteringsskede och byggandet.

Att bearbeta geoteknisk och geofysisk data samt implementera IT-lösningar är avgörande faktorer i pågående och framtida projekt, för att reducera risker och undvika ekonomiska förlust i projekt. En smidigt arbetsflöde av geotekniska data/information och en gemensam geoförvaltningssystem kan stödja geotekniker i vardagsarbete både i kontor och i fältet.

Arbetsgruppens mål är bl.a.:

  • Stödja och automatisera effektiva arbetsprocesser inom teknikområde geoteknik med hjälp av digitalisering, IT-beräkningsverktyg och CAD/BIM verktyg.
  • Sprida kunskap inom redovisning av geoteknik när det gäller programvaror för geoteknik.
  • Implementera IT-system för fältarbete.
  • Ständig behovsanalys i branschen med kommunikation i fokus. Hur jobbar vi nu?
  • Kontakt med utvecklingsföretag inom programvaror och redovisning för geoteknik.
  • Konkretisera i form av IT utveckling, klassificeringsarbete och hålla geobranschen uppdaterad.
  • Sprida en trygghet som leder till att geotekniker har rätta verktyg och jobba effektivt i projekt.
  • Medverka i utbildningar/webbseminarier/mm.
  • Skapa nya idéer för spännande utvecklingsprojekt.

Medlemmar

Ordförande: Håkan Garin, GeoVerkstan, E-post: hakan.garin@geoverkstan.se
Ledamot:Lars Olsson, Geostatistik AB, E-post: lars.olsson@geostatistik.se
Ledamot: Olof Friberg, Tyréns
Ledamot: Anders Rosenquist, Trimble GeoSuite
Ledamot: Måns Ryttmäster, SGI
Ledamot: Helena Svelander, Skanska
Ledamot: Jan Hermansson, WSP
Ledamot: Eva Wendelin, SGU
Ledamot: Hanna Karlström, AFRY