SGF Öst 

SGF Öst är en lokalförening till Sveriges Geotekniska Förening, (SGF). SGF Öst startades under våren 1996 med huvudsakligt syfte att verka inom Mälardalsregionen.

SGF Öst har till syfte att vara ett lokalt forum för att föra ut SGFs verksamhet inom områdena jord, berg, grundvatten och miljögeoteknik. SGF Öst anordnar föredragskvällar och seminarier inom aktuella ämnen samt arrangerar studiebesök på intressanta projekt i Stockholms närhet. SGF Öst tillser att evenemangen ger möjlighet för medlemmarna att utöka sitt nätverk under kamratliga former.